– Booking

Booking via email form


 

Booking online je samo za korisnike naših usluga smiještaja a koji plaćaju putem PayPal računa. Za ostale vrste plaćanja molimo ispunite obrazac sa Vašim podacima i pošaljite putem e-mail poruke.
Kontaktirat ćemo Vas uskoro.


 

Booking online is only for users of our accommodation services who pay via PayPal account. For other types of payments, please fill out the form with your information and send it by e-mail.
We will contact you soon.


 

Die Online-Buchung gilt nur für Benutzer unserer Unterkunftsdienste, die über das PayPal-Konto bezahlen. Für andere Zahlungsarten füllen Sie bitte das Formular mit Ihren Daten aus und senden Sie es per E-Mail.
Wir werden uns bald bei Ihnen melden.


 

La prenotazione online è solo per gli utenti dei nostri servizi di alloggio che pagano tramite account PayPal. Per altri tipi di pagamento, compila il modulo con i tuoi dati e invialo tramite e-mail.
Ti contatteremo presto.


 

Rezervácia online je iba pre používateľov našich ubytovacích služieb, ktorí platia prostredníctvom účtu PayPal. Pri iných druhoch platieb vyplňte formulár so svojimi údajmi a pošlite ho e-mailom.
Čoskoro vás budeme kontaktovať.Vaš marketinški i oglasni prostor - kliknite na tekst za više informacija W3Schools